Bài 31: Con chó Bấc – G.Lân-đơn

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Giắc Lân – đơn Giắc Lân – đơn sinh năm 1876 mất năm 1916 là nhà văn Mĩ. Cuộc đời Ông trải qua thời thanh niên vất vả, làm nhiều nghề để kiếm ăn và sớm tiếp cận tư tưởng của chủ nghĩa xã hội. Ông có nhiều cuốn … Đọc tiếpBài 31: Con chó Bấc – G.Lân-đơn

Soạn bài Con chó Bấc của G.Lân-đơn

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tình yêu sâu sắc của Thooc tơn và Bấc, qua đó thể hiện tình yêu quí loài vật của nhà văn Lân đơn. b. Nghệ thuật Kết hợp tự sự miêu tả bằng quan sát, nhận xét và trí tưởng tượng tuyệt vời của tác … Đọc tiếpSoạn bài Con chó Bấc của G.Lân-đơn

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng

1. Tóm tắt nội dung Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ. Tên hợp đồng.Thời gian, địa điểm. Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng. Phần nội dung: Gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng. Phần … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập viết hợp đồng