Bài 31: Ôn tập về phần tập làm văn

Tóm tắt bài 1. Văn biểu cảm Câu 1. Các bài văn biểu cảm Tên tác phẩm Tên tác giả Cổng trường mở ra Trường học Mẹ tôi Cuộc chia tay của những con búp bê Thư cho một người bạn hiểu về đất nước của mình Tấm gương Tản văn Ma Văn Tạo Cây … Đọc tiếpBài 31: Ôn tập về phần tập làm văn

Bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Tóm tắt bài 1. Ôn lại lý thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo a. Mục đích viết văn bản đề nghị và báo cáo có gì khác nhau? Văn bản báo cáo: được viết đế trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả của một cá nhân hay tập … Đọc tiếpBài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Bài 31: Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2

Tóm tắt bài Câu 1. Có thể chọn một trong các câu ca dao trong bài “Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình” Xem lại bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình. Câu 2. Có thể chọn bài thơ trữ tình “Sông núi nước Nam” … Đọc tiếpBài 31: Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2