Bài 30: Bố của Xi-mông – Mô-pa-xăng

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Mô – pa -xăng là nhà văn Pháp. Ông có nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn. Các tác phẩm như: Một cuộc đời (1883), Ông bạn đẹp (1885) và khoảng 300 truyện ngắn. Các tác phẩm của ông phản ánh sâu sắc hiện hiện thực xã hội Pháp nửa cuối thế … Đọc tiếpBài 30: Bố của Xi-mông – Mô-pa-xăng

Bài 30: Tổng kết phần ngữ pháp (Tiếp theo)

1. Thành phần câu a. Thành phần chính và thành phần phụ Thành phần chính là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt ý trọn vẹn. Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu lên sự vật, sự việc có hành động, đặc … Đọc tiếpBài 30: Tổng kết phần ngữ pháp (Tiếp theo)

Soạn bài Bố của Xi-mông – Mô-pa-xăng

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Nhắc nhở lòng yêu thương bạn bè, mở rộng ra là tấm lòng yêu thương con người Thông cảm với nỗi đau hoặc lầm lỡ của người khác b. Nghệ thuật Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật đặc sắc. 2. Hướng dẫn đọc … Đọc tiếpSoạn bài Bố của Xi-mông – Mô-pa-xăng