Bài 30: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

1. Kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định. a. Đọc các văn bản sau và cho biết mỗi câu thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu nghi ván, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi (1). Cái bản tính … Đọc tiếpBài 30: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

Bài 30: Luyện tập về văn bản tường trình

1. Ôn tập lí thuyết a. Mục đích viết tường trình là gì? Tường trình nhằm trình bày sự việc xảy ra một cách khách quan, chính xác để người có trách nhiệm giải quyết nắm được bản chất sự việc, từ đó mà có nhận xét, kết luận một cách đúng đắn. b. Văn bản … Đọc tiếpBài 30: Luyện tập về văn bản tường trình