Bài 3: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1. Tìm hiểu chung a. Tác phẩm Văn bản này được trích trong tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu – ooc, ngày 30/9/1990. b. Thể loại: Văn bản nhật dụng. Nghị luận chính trị – xã hội. c. Bố cục … Đọc tiếpBài 3: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em