Bài 3: Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Ngô Tất Tố (1893-1954), quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, xuất thân là một nhà nho gốc nông dân. Ông là một học giả có nhiều công trình khảo cứu về triết học, văn học cổ có giá trị; một nhà báo nổi tiêng một nhà văn hiện … Đọc tiếpBài 3: Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố

Soạn bài Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố

1. Tóm tắt nội dung bài học Bộ mặt tàn bạo bất nhân của chế độ xã hội phong kiến áp bức bóc lột và tình cảnh thống khổ của người nông dân Phản ánh quy luật: có áp bức có đấu tranh Vẻ đẹp tâm hồn và sức sống tiềm tàng của chị Dậu … Đọc tiếpSoạn bài Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố

Bài 3: Xây dựng đoạn văn trong văn bản

1. Thế  nào là đoạn văn Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: Ngữ liệu SGK trang 34 Câu hỏi: Câu 1: Văn bản trên gồm mấy ý? Mỗi ý được viết thành mấy đoạn văn? Văn bản gồm có hai ý, mỗi ý được viết thành một đoạn: Ý một: giới thiệu về … Đọc tiếpBài 3: Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản

1. Tóm tắt nội dung bài học Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chữ viết hoa dầu dòng. Kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành. Đoạn văn thường có … Đọc tiếpSoạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản