Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học Các bước của quá trình tạo lập văn bản Bước Nhiệm vụ Cụ thể 1 Định ướng văn bản Về đối tượng: Nói, viết cho ai? Về mục đích: Để làm gì? Về nội dung: Về cái gì? Về cách thức: Như thế nào? 2 Xây dựng bố … Đọc tiếpSoạn bài Quá trình tạo lập văn bản – văn 7

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Văn tự sự Bố cục Mở bài Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc. Thân bài Kể diễn biến sự việc. Khi kể chuyện, cụ thể kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự tự nhiên, việc gì xảy ra trước kể trước, … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả – văn 7

Soạn bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người – văn 7

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Ca dao bồi đắp thêm tình cảm cao đẹp của con người đối với quê hương đất nước b. Nghệ thuật Sử dụng kết cấu lời hỏi đáp, lời chào mời, lời nhắn gửi…thường gợi nhiều hơn tả. Có giọng điệu tha thiết, tự hào. … Đọc tiếpSoạn bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người – văn 7

Soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình – văn 7

1. Tóm tắt nội dung văn bản a. Nội dung Tình cảm đối với ông bà, cha mẹ, anh em và tình cảm của ông bà, cha mẹ đối với con cháu luôn là những tình cảm sâu nặng, thiêng liêng nhất trong đời sống mỗi con người. Nhắc nhở chúng ta phải biết yêu … Đọc tiếpSoạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình – văn 7

Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

1. Tóm tắt nội dung bài học Các bước của quá trình tạo lập văn bản Bước Nhiệm vụ Cụ thể 1 Định ướng văn bản Về đối tượng: Nói, viết cho ai? Về mục đích: Để làm gì? Về nội dung: Về cái gì? Về cách thức: Như thế nào? 2 Xây dựng bố … Đọc tiếpSoạn bài Quá trình tạo lập văn bản

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Văn tự sự Bố cục Mở bài Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc. Thân bài Kể diễn biến sự việc. Khi kể chuyện, cụ thể kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự tự nhiên, việc gì xảy ra trước kể trước, … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả

Bài 3: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả

Tóm tắt bài 1. Ôn lại những kến thức chung về văn tự sự a. Khái niệm Văn tự sự hay còn gọi là văn kể chuyện (tường thuật lại chuyện) hay kể chuyện đời thường, kể truyện tượng tượng b. Yêu cầu Với bài tự sự kể chuyện đời thường Biết sắp xếp sự … Đọc tiếpBài 3: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự và miêu tả