Bài 3: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Xuất xứ Truyện bắt nguồn từ thần thoại cổ được lịch sử hóa. b. Thể loại Truyền thuyết Truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ. Tác phẩm nghệ thuật truyền miệng nên nó thường … Đọc tiếpBài 3: Sơn Tinh, Thủy Tinh