Bài 29: Rô-bin-son ngoài đảo hoang – Đi-phô

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả De–ni–ơn Đi–phô Ông sinh năm 1660, mất năm 1731. Là nhà văn lớn của nước Anh vào thế kỉ XVIII. Ông đến với tiểu thuyết khi gần 60 tuổi. Các tác phẩm nổi tiếng: Rô–bin–xơn Cru–xô, Thủ lĩnh Xinh–gơ–tơn, Đại tá Jec, Rô–xa–na,… b. Tác phẩm Là tác phẩm … Đọc tiếpBài 29: Rô-bin-son ngoài đảo hoang – Đi-phô

Bài 29: Tổng kết về ngữ pháp

1. Từ loại a. Danh từ, động từ, tính từ Câu 1. Trong số các từ in đậm ở những câu dưới đây, từ nào là danh từ, từ nào là động từ, từ nào là tính từ? Danh từ: lần, lăng, làng. Động từ: đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập. Tính từ: hay, đột ngột, phải, sung … Đọc tiếpBài 29: Tổng kết về ngữ pháp

Soạn bài Rô-bin-son ngoài đảo hoang của Đi-phô

1. Tóm tắt nội dung bài học. a. Nội dung Tinh thần lạc quan của Rô–bin–xơn ngoài đảo hoang. b. Nghệ thuật Kể bằng miêu tả, kết hợp với biểu cảm, giọng nhẹ nhàng, hóm hỉnh và khôi hài. 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1. xét xem nếu phải tách đoạn cuối cùng … Đọc tiếpSoạn bài Rô-bin-son ngoài đảo hoang của Đi-phô

Soạn bài Luyện tập viết văn bản

1. Tóm tắt nội dung Mục đích của biên bản là ghi chép đầy đủ, chính xác sự việc đang sảy ra hoặc vừa xảy ra. Biên bản gồm 3 phần: Phần mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm. Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của sự … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập viết văn bản