Bài 27: Lựa chọn trật tự từ trong câu

1. Thế nào là trật tự từ trong câu Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng, cai lệ và người nhà lí trưởng … Đọc tiếpBài 27: Lựa chọn trật tự từ trong câu

Bài 27: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

1. Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận a. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. (SGK, t.2, tr. 113 -114) Vì sao đoạn trích (a) có yếu tố tự sự nhưng không phải là văn bản tự sự, còn đoạn trích b có yếu tố miêu tả nhưng không phải … Đọc tiếpBài 27: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu

1. Tóm tắt nội dung bài học Nắm được tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong câu. Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ, mỗi cách đem lại hiệu quả diễn đạt riêng. Có ý thức lựa chọn trật tự từ trong nói, viết cho phù … Đọc tiếpSoạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu

Soạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Câu 1: Chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn nghị luận dưới đây và cho biết tác dụng của chúng. (SGK, t.2, tr. 116) “Đêm trước rằm đầu tiên từ ngày bị giam giữ. Mười mấy ngày qua, trừ cái bực mình ban đầu khi bị bắt giữ vô … Đọc tiếpSoạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận