Soạn bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu – Nguyễn Ái Quốc

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Truyện ngắn Những trò lố của Va ren và Phạn Bội Châu vạch trần bản chất sấu xa, đê hèn của Va ren. Đả kích tên toàn quyền với các hành động lố bịch của y. Ca ngợi nhân cách cao quý của nhà yêu … Đọc tiếpSoạn bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu – Nguyễn Ái Quốc

Bài 27: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Tóm tắt bài 1. Chuẩn bị ở nhà Lập dàn bài cho một trong các đề văn sau và chuẩn bị phát biểu miệng a. Trường em tổ chức một cuộc thi giải thích tục ngữ. Để tham dự cuộc thi đó, em hãy tìn và giải thích một câu tục ngữ mà em tâm … Đọc tiếpBài 27: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Bài 27: Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Tóm tắt bài Câi 1. Xác định thành phần cấu tạo của các câu sau đây. Cho biết những câu nào có thành phần câu được cấu tạo bằng cụm chủ – vị. a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa. (Hồ Chí Minh) b) Có kẻ … Đọc tiếpBài 27: Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Bài 27: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu – Nguyễn Ái Quốc

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nguyễn Ái Quốc (1890 – 1969) là tên gọi cảu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quê: Ở Nam Đàn – Nghệ An. Cuộc đời: Bác ra đi tìm đường cứu nước, đi sang Pháp và một số nước Châu Âu, Châu Phi, Châu Mĩ,… Bút … Đọc tiếpBài 27: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu – Nguyễn Ái Quốc