Bài 26: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

Câu 1. Tìm từ ngữ địa phương trong các đoạn trích sách giáo khoa trang 97 – 98 (Trích từ truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng) và chuyển những từ ngữ địa phương đó sang từ ngữ toàn dân tương ứng. Từ địa phương: thẹo – sẹo, dễ sợ – sợ lắm, … Đọc tiếpBài 26: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt