Bài 26: Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

1. Chuẩn bị ở nhà Cho đề bài: “Sự bổ ích của những chuyến tham quan, du lịch đối với học sinh”. Lập dàn ý các luận điểm và luận cứ cẩn thiết. Mở bài: Nêu lợi ích của việc tham quan, du lịch. Thân bài: Lợi ích cụ thể của những chuyến tham quan, … Đọc tiếpBài 26: Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Soạn bài Hội thoại (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói được gọi là một lượt lời. Biết vận dụng hiểu biết về lượt lời để khi tham gia hội thoại, cần tôn trọng lượt lời của người khác, tránh nói tranh lượt lời, cắt lời hoặc chêm vào … Đọc tiếpSoạn bài Hội thoại (tiếp theo)