Soạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Câu 1: Thơ năm chữ – Là thể thơ mỗi dòng năm chữ, còn gọi là ngũ ngôn. – Có nhịp 3/1/2 hoặc 2/3 – Vần thơ thay đổi không nhất thiết là vẫn liền tiếp. – Số câu cũng không hạn định – Bài thơ thường chia khổ, mỗi khổ thường bốn câu, nhưng … Đọc tiếpSoạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Soạn bài Câu trần thuật đơn

I. Câu trần thuật đơn là gì? Câu 1: Các câu này dùng để trần thuật. Câu Kiểu câu Chưa nói hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Câu trần thuật Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng: Câu trần thuật Thông ngách sang nhà ta? Câu nghi vấn … Đọc tiếpSoạn bài Câu trần thuật đơn

Bai 26: Câu trần thuật đơn

Tóm tắt nội dung I – CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN LÀ GÌ? 1. Các câu dưới đây được dùng để làm gì? Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ mạnh. Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng: – Hức!  Thông ngách sang nhà ta?  Dễ nghe nhỉ!  Chú mày … Đọc tiếpBai 26: Câu trần thuật đơn

Soạn bài Cây tre Việt Nam – Thép Mới

Câu 1 (trang 99 sgk ngữ văn 6 tập 2): – Đại ý: Cây tre Việt Nam nói lên sự gắn bó thân thiết, lâu đời của tre với đời sống con người Việt trong lao động, sản xuất, chiến đấu. Cây tre mang những phẩm chất quý báu của con người Việt Nam như … Đọc tiếpSoạn bài Cây tre Việt Nam – Thép Mới

Bài 26: Cây tre Việt Nam – Thép Mới

Tóm tắt nội dung 1.Tác giả: Thép Mới (1925 – 1991) tên khai sinh là Hà Văn Lộc Quê Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội Hoạt động trong phong trào Thanh niên Dân chủ, Sinh viên Cứu quốc, Văn hoá Cứu quốc trước Cách mạng tháng Tám Giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành … Đọc tiếpBài 26: Cây tre Việt Nam – Thép Mới