Bài 25: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

1. Điều kiện sử dụng hàm ý Đọc các câu sau đây và nêu hàm ý của những câu in đậm. Chị Dậu vừa nói vừa mếu: – Thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi. U không muốn ăn tranh của con. Con cứ ăn thật … Đọc tiếpBài 25: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Bài 25: Mây và sóng – Tagor

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả R. Ta-go (1861-1941) nhà thơ hiện đại lớn nhất Ấn Độ thế kỉ XX Có ấn tượng sâu sắc với Việt Nam Gia tài văn học đồ sộ, tinh thần dân chủ dân tộc sâu sắc 1913, nhận giải thưởng Nobel Văn học. b. Tác phẩm Viết 1909, … Đọc tiếpBài 25: Mây và sóng – Tagor

Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung Nghĩa tường minh là nghĩa thông báo thông tin trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Hàm ý là ý nghĩa được suy ra từ những từ ngữ trong câu. Điều kiện để có hàm ý là Có câu nói (tuy không phải câu nào cũng nói hàm ý). Người … Đọc tiếpSoạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Soạn bài Mây và sóng của Tagor

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ Mây và sóng đã cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng và triết lí sâu sắc về tình yêu trong cuộc sống. b. Nghệ thuật Thơ văn xuôi, lời kể xen lẫn đối thoại, phép lặp biến hóa, hình ảnh thiên nhiên giàu … Đọc tiếpSoạn bài Mây và sóng của Tagor