Bài 25: Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên: Nguyễn Ái Quốc (1890 – 1969) Cuộc đời: Nguyễn Ái Quốc dùng văn chương để làm vũ khí. b. Tác phẩm Thuế máu là chương đầu tiên của Bản án chế độ thực dân Pháp. Ở chương này, tác giả đã vạch trần thủ đoạn tàn bạo … Đọc tiếpBài 25: Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc

Bài 25: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

1. Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận Bài tập 1. Đọc văn bản Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh và trả lời các câu hỏi. a) Tìm những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả và những câu cảm thán trong văn bản. Về mặt sử … Đọc tiếpBài 25: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Soạn bài Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Thể hiện sự bất bình của người An Nam đối với cuộc chiến tranh phi nghĩaTố cáo thủ đoạn lừa bịp, giả dối của thực dân Pháp khi đưa người dân An Nam đi làm lính đánh thuê. Qua bài học phản ánh tình cảnh … Đọc tiếpSoạn bài Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc

Soạn bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

1. Tóm tắt nội dung bài học Thấy được biểu cảm là một yếu tố không thể thiếu trong những bài văn nghị luận hay, có sức lay động người đọc (người nghe). Nắm được những yêu cầu cần thiết của việc đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận để khi viết … Đọc tiếpSoạn bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận