Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

1. Tóm tắt nội dung bài học Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường để làm thành phần câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu. Các thành phần trong câu đều có thể được cấu tạo bằng cụm C – V. 2. … Đọc tiếpSoạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Bài 25: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Tóm tắt bài 1. Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu Tìm các cụm danh từ có trong câu sau: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có. Hoài Thanh Cụm danh từ: Những tình cảm ta không … Đọc tiếpBài 25: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Bài 25: Ôn tập văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Ôn tập văn nghị luận Câu 1. Đọc các bài nghị luận đã học (Bài 20,21,22,24) và điền vào bảng thống kê theo mẫu dưới đây. STT Tên bài Tác giả Đề tại nghị luận Luận điểm Phương pháp lập luận 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ … Đọc tiếpBài 25: Ôn tập văn nghị luận