Gợi ý Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người

Bố cục bài văn tả người có ba phần: Mở bài: giới thiệu người được tả ; Thân bài: miêu tả chi tiết (ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, …) ; Kết bài: thường nhận xét hoặc nêu cảm nghĩ của người viết về người được tả. Đề 1: Em hãy viết bài văn tả người thân … Đọc tiếpGợi ý Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người

Soạn bài Các thành phần chính của câu

I. Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu Câu 1 (trang 92 sgk ngữ văn 6 tập 2): Ở bậc tiểu học các thành phần câu đã học: trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ. Câu 2 (trang 92 sgk ngữ văn 6 tập 2): – Trạng ngữ: chẳng bao lâu – … Đọc tiếpSoạn bài Các thành phần chính của câu