Bài 24: Bàn về phép học – Nguyễn Thiếp

Ví dụ Đề: Qua bài “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp em hãy phân tích về việc “Học đi đôi với hành”. Gợi ý làm bài 1. Mở bài Giới thiệu về vấn đề cần bàn luận “học đi đôi với hành”. Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng cắp sách đến trường. … Đọc tiếpBài 24: Bàn về phép học – Nguyễn Thiếp

Bài 24: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

1. Trình bày luận điểm thành một bài văn nghị luận a. Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. a) Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại … Đọc tiếpBài 24: Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Bài 24: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

1. Chuẩn bị ở nhà Cho đề bài: “Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn”. Lập dàn bài các luận điểm, luận cứ và dự kiến cách trình bày. Một số luận điểm để em tham khảo: Muốn xây dựng một đất … Đọc tiếpBài 24: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Soạn bài Bàn về phép học của Nguyễn Thiếp

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bằng cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, đoạn trích Bàn luận về phép học giúp ta hiểu mục đích, tác dụng của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, có năng lực vận dụng tri thức vào … Đọc tiếpSoạn bài Bàn về phép học của Nguyễn Thiếp

Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm

1. Tóm tắt nội dung bài học Khi trình bày luận điểm trong đoạn văn cần chú ý: Thể hiện rõ ràng, chính xác nội dung của luận điểm trong câu chủ đề. Tìm các dẫn chứng, luận cứ, theo trình tự hợp lí. Diễn đạt trong sáng, hấp dẫn để trình bày luận điểm … Đọc tiếpSoạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm