Bài 24: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Tóm tắt bài 1. Hướng dẫn tìm hiểu đề Hãy viết một đoạn văn ngắn theo một trong số các đề sau đây: Đề 1: Tục ngữ có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng có bạn nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có “sàng khôn” nào! … Đọc tiếpBài 24: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Có hai cách: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu cầu và thêm các từ bị hay được vào sau từ (cụm từ) ấy. Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt … Đọc tiếpSoạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Bài 24: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Tóm tắt bài 1. Cách chuyển đổi câu chủ động và câu bị động a. Hai câu sau có gì giống nhau và có gì khác nhau? (1) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ xuống từ hôm “hóa vàng” (2) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông … Đọc tiếpBài 24: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Soạn bài Ý nghĩa của văn chương

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Hoài Thanh khẳng đinh: nguồn gốc của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn … Đọc tiếpSoạn bài Ý nghĩa của văn chương

Bài 24: Ý nghĩa của văn chương

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên: Hoài thanh (1909 –1982) tên thật là Nguyễn Đức Nguyên Quê: ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cuộc đời: Là  nhà  phê  bình  văn  học xuất sắc. Năm  2000  được  nhà  nước phong  tặng  giải  thưởng  Hồ Chí Minh về … Đọc tiếpBài 24: Ý nghĩa của văn chương