Bai 24: Hoán dụ

Tóm Tắt  nội dung I – HOÁN DỤ LÀ GÌ ? Các từ in đậm trong câu thơ sau chỉ ai ?            Áo nâu cùng với áo xanh Nông thôn cùng với thị thành đứng lên. Các từ in đậm trong câu thơ dùng để chỉ: Áo nâu: chỉ người nông dân; Áo xanh: chỉ người công nhân; Nông thôn: chỉ … Đọc tiếpBai 24: Hoán dụ

Bài 24: Mưa – Trần Đăng Khoa

Tóm tắt nội dung 1.Tác giả: Trần Đăng Khoa sinh năm 1958 Quê: huyện Nam Sách, tỉnh hải Dương Từ nhỏ được xem là thần đồng thơ văn. Trần Đăng Khoa không có nhiều tác phẩm nhưng có danh hiệu “thần đồng thơ trẻ”. 2. Tác phẩm: Rút từ tập thơ đầu tay “Góc sân và … Đọc tiếpBài 24: Mưa – Trần Đăng Khoa