Bài 23: Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên: Trần Quốc Tuấn (1231 ? – 1300) Cuộc đời: Ông là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc. Ông là người có phẩm chất cao đẹp; văn võ song toàn; là người đã làm nên những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống … Đọc tiếpBài 23: Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn

Bài 23: Nước Đại Việt ta

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên: Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là Ức Trai Quê quán: huyện Chí Linh, Hải Dương, sau dời đến làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Cuộc đời: Nguyễn Trãi là một nhân vật lịch sử lỗi lạc: nhà yêu nước vĩ đại, người anh hùng dân … Đọc tiếpBài 23: Nước Đại Việt ta

Bài 23: Hành động nói tiếp theo

1. Cách thực hiện hành động nói a. Đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật trong đoạn trích dưới đây. Xác định mục đích nói của những câu ấy bằng cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp và dấu (-) vào ô không thích hợp theo bảng dưới. (1) Tinh thần yêu … Đọc tiếpBài 23: Hành động nói tiếp theo

Soạn bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Hịch tướng sĩ của Trần Quốc tuấn đã phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược của dân tộc ta. b. Nghệ thuật Hịch tướng sĩ là một áng … Đọc tiếpSoạn bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Soạn bài Hành động nói tiếp theo

1. Tóm tắt nội dung Mỗi hành động nói có thể thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó hoặc bằng kiểu câu khác. Có hai cách thể hiện hành động nói là cách trực tiếp hoặc cách gián tiếp. 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1. Tìm … Đọc tiếpSoạn bài Hành động nói tiếp theo