Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

1. Tóm tắt nội dung bài học Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người hoặc vật khác. Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật hoạt động của người, vật khác hướng vào. Việc chuyển đổi câu chủ động thành … Đọc tiếpSoạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Bài 23: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Tóm tắt bài 1. Câu chủ động và câu bị động Tìm chủ ngữ trong các câu sau: (1) Mọi người yêu mến em. (2) Em được mọi người yêu mến. Mọi người / yêu mến em. C                        V Em / được mọi người yêu mến. C        … Đọc tiếpBài 23: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ – Phạm Văn Đồng

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và … Đọc tiếpSoạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ – Phạm Văn Đồng

Bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ – Phạm Văn Đồng

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) Quê: Ở xã Đức Tân – Mộ Đức – Quảng Ngãi. Cuộc đời: Ông là nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn hóa lớn. Ông tham gia cách mạng năm 1925, giữ nhiều cương vị quan trọng trong … Đọc tiếpBài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ – Phạm Văn Đồng