Bài 22: Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên: Lí Công Uẩn (974 1028) tức vua Lí Thái Tổ. Quê quán:  quê Bắc Ninh. Cuộc đời: Ông là người thông minh, nhân ái, có chí lớn, lập được nhiều chiến công. Ông là người đã sáng lập vương triều nhà Lí, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. … Đọc tiếpBài 22: Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn

Bài 22: Chương trình địa phương (phần văn)

1. Tìm hiểu, điều tra về đối tượng Đến tham quan: quan sát kĩ về vị trí địa lí, phạm vi khuôn viên từ bao quát đến cụ thể, từ ngoài vào trong. Tìm hiểu di tích cảnh quan bằng cách hỏi han, trò chuyện với những người trông coi để biết lịch sử hình … Đọc tiếpBài 22: Chương trình địa phương (phần văn)

Soạn bài Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn

1. Tóm tắt nội dung a. Nội dung Chiếu dời đô phản ánh khát vọng của nhân dân ta về một đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường và khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh. b. Nghệ thuật Bài chiếu ngắn gọn, cô đọng, có sức thuyết phục … Đọc tiếpSoạn bài Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn

Soạn bài Câu phủ định

1. Tóm tắt nội dung Hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu phủ định: Câu phủ định có từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chả, chưa, không phái (là), chẳng phải (là), đâu có phải (là), đâu (có) … Nắm vững chức năng của câu phủ định: chức năng thông báo, xác nhận … Đọc tiếpSoạn bài Câu phủ định