Soạn bài Đi đường của Hồ Chí Minh

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ có hai lớp nghĩa: nghĩa hiển ngôn nói về việc đi đường núi, nghĩa hàm ngôn ngụ ý về con đường cách mạng, con đường đời. Bài thơ đã gợi ra một chân lí: đường đời, đường cách mạng nhiều chông gai, thử … Đọc tiếpSoạn bài Đi đường của Hồ Chí Minh

Soạn bài Câu trần thuật

1. Tóm tắt nội dung Câu trần thuật có đặc điểm hình thức: khi viết, thường kết thúc câu bằng dấu chấm, nhưng đôi khi dùng dấu chấm than hoặc chấm lửng. Nắm vững chức năng của câu trần thuật. Đó là chức năng dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả… Ngoài ra, … Đọc tiếpSoạn bài Câu trần thuật