Bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên khai sinh là Vũ Khoan. Quê quán: ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cuộc đời: Là nhà hoạt động chính trị,  nhiều năm là thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Là thứ trưởng Bộ Thương mại, Phó Thủ tướng chính phủ. b. Tác phẩm Bài viết đăng trên tạp … Đọc tiếpBài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Bài 20: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

1. Thành phần gọi – đáp Đọc các câu sau đây (trích từ truyện ngắn Làng của Kim Lân) và trả lời câu hỏi. a. Trong những từ ngữ in đậm trên đây, từ ngữ nào được dùng để gọi, từ ngữ nào được dùng để đáp? Trong các từ ngữ in đậm ở phần … Đọc tiếpBài 20: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, thế hệ trẻ Việt Nam cần thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam, rèn cho mình những đức tính và thói quen tốt. Điểm mạnh của con người Việt Nam là thông … Đọc tiếpSoạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Thành phần cảm thán để bộc lộ tâm lí của người nói. Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ phận không tham gia việc … Đọc tiếpSoạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)