Soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

1. Tóm tắt nội dung bài học Mỗi bài văn nghị luận đều phải có luận điểm, luận cứ và lập luận. Trong một bài văn có thể có nhiều luận điểm chính và các luận điểm phụ Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong văn nghị luận. Luận cứ … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

1. Tóm tắt nội dung bài học Mỗi bài văn nghị luận có 3 phần: Mở bài: Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội. Thân bài: Trình bày nội dung chủ yếu của bài. Kết bài: Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái độ quan điểm của bài. … Đọc tiếpSoạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Soạn bài Câu đặc biệt

1. Tóm tắt nội dung bài học Được dùng để xác đinh thời gian, địa điểm, nơi chốn được nói đến trong đoạn. Ngoài ra câu đặc biệt dùng để liệt kê, thông báo, bộclooj cảm xúc, gọi đáp. 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tìm trong các đoạn văn sau những … Đọc tiếpSoạn bài Câu đặc biệt

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Truyền thống yêu nước quí báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để được bảo vệ đất nước. Với những bằng chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và công … Đọc tiếpSoạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Bài 20: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Lập luận trong đời sống Lập luận là đưa ra luận cứ nhằm dẫn dắt người nghe, người đọc đến một liên kết lập luận hay chấp nhận một kết luận, mà kết luận đó là tư tưởng, quan điểm, ý định của người nói, người viết. Câu 1. Đọc các ví … Đọc tiếpBài 20: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Bài 20: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Mối quan hệ giữa bố cục và luận điểm a. Bố cục trong văn nghị luận Đọc lại văn bản “Tinh thần yêu nước” và cho biết: Có thể chia văn bản này thành mấy phần? Nội dung của từng phần là gì? Văn bản có bố cục ba phần: Phần Mở … Đọc tiếpBài 20: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 02/09/1969) Là vị lãnh tụ tài ba vĩ đại của dân tộc Việt Nam, lại vừa là một nhà thơ xuất sắc. Người sinh tại làng Sen Kim Liên – Nghệ An. Xuất thân từ một gia đình nho học. … Đọc tiếpBài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta