Bài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Tóm tắt bài 1. Vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của việc luyện nói 2. Thực hành luyện nói a. Yêu cầu Tác phong: Đàng hoàng, chững chạc, tự tin. Cách nói: Rõ ràng, mạch lạc, không ấp úng. Nội dung Đảm bảo theo yêu cầu của đề. Dựa vào dàn ý để nói, … Đọc tiếpBài 20: Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều Phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân hậu. Hình ảnh: Ngoại hình: nhỏ nhắn, mặt mày và quần áo luôn lấm … Đọc tiếpSoạn bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài Bức tranh của em gái tôi của Tạ Duy Anh

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Kể theo ngôi thứ nhất tạo độ tin cậy nơi ng đọc, lối kể hồn nhiên chân thực. Miêu tả tinh tế diễn biến tâm lí nhân vật. b. Nội dung Tình cảm trong sáng hồn nhiên và tấm lòng nhân hậu của người em … Đọc tiếpSoạn bài Bức tranh của em gái tôi của Tạ Duy Anh

Bài 20: Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Nhà văn Tạ Duy Anh sinh ngày 09 tháng 09 năm 1959 Tên khai sinh:Tạ Viết Đãng. Các bút danh khác: Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm. Quê quán: Hoàng Diệu, Chương Mĩ, Hà Tây Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện công tác … Đọc tiếpBài 20: Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh