Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – G.G. Mác-két

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả G.G. Mác két Ga–bri–en Gác–xi –a Mác–két là nhà văn Cô-lôm-bi-a. Sinh năm 1928 mất năm 2014 Nhận giải thưởng Nô ben về văn học năm 1982. Ông viết nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, nổi tiếng nhất là tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn (1967)”. b. Tác phẩm Ra … Đọc tiếpBài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – G.G. Mác-két