Soạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Khái niệm Tự sự (kể chuyện) là phương thức trình bày các chuỗi sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc. Thể hiện một ý nghĩa. b. Đặc điểm Có cốt truyện Bao gồm chuỗi sự việc, sự kiện, … Đọc tiếpSoạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sự

Bài 2: Tìm hiểu chung về văn tự sự

Tóm tắt bài 1. Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự a. Ngữ liệu b. Nhận xét Tự sự được dùng phổ biến trong đời sống hằng ngày Là món ăn tinh thần rất bổ ích trong cuộc sống giúp cho sự thông tin giữa con người với con người có … Đọc tiếpBài 2: Tìm hiểu chung về văn tự sự