Bài 19: Tiếng nói của văn nghệ – Nguyễn Đình Thi

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên khai sinh là  Nguyễn Đình Thi (1924-2003) Quê quán: ở Hà Nội Cuộc đời: Ông là một nghệ sĩ đa tài: viết văn, làm thơ, soạn kịch,sáng tác nhạc, viết tiểu luận phê bình,.. Ở lĩnh vực nào, ông cũng có đóng góp đáng kể. Là một nghệ sĩ … Đọc tiếpBài 19: Tiếng nói của văn nghệ – Nguyễn Đình Thi

Bài 19: Các thành phần biệt lập

1. Thành phần tình thái Đọc các câu sau đây (trích từ truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng) và trả lời câu hỏi. a. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. b. Anh quay lại nhìn con … Đọc tiếpBài 19: Các thành phần biệt lập

Bài 19: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

1. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống Đọc đoạn trích trong sách giáo khoa (trang 20) để trả lời các câu hỏi. a. Trong văn bản trên tác giả bàn về hiện tượng gì trong đời sống? Hiện tượng ấy có những biểu hiện như thế nào? Tác … Đọc tiếpBài 19: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Văn nghệ bằng rung động mãnh liệt của tâm hồn nối sợi dây đồng cảm giữa nghệ sĩ và bạn đọc. Văn nghệ giúp con người sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách tâm hồn. b. Nghệ thuật Lập luận chặt chẽ, … Đọc tiếpSoạn bài Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi

Soạn bài Các thành phần biệt lập

1. Tóm tắt nội dung Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Thành phần cảm thán để bộc lộ tâm lí của người nói. Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ phận không tham gia việc … Đọc tiếpSoạn bài Các thành phần biệt lập

Soạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

1. Tóm tắt nội dung Hiện tượng đời sống là những hiện tượng nổi bật, có ý nghĩa hoặc ảnh hưởng tới phần lớn mọi người trong xã hội, có thể là hiện tượng tích cực nhưng cũng có thể là hiện tượng tiêu cực. Nghị luận về một hiện tượng đời sống là kiểu … Đọc tiếpSoạn bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống