Soạn bài Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Đọc sách là một con đường quan trọng để tích lũy, nâng cao học vấn.ngày nay sách nhiều,phải biết chọn sách mà đọc,đọc ít mà chắc còn hơn đọc nhiều mà rỗng.cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu,giữa đọc sách thường thức với … Đọc tiếpSoạn bài Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm

Bài 18: Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Chu Quang Tiềm (1897-1986) Quê quán:  Trung Quốc Cuộc đời: Là nhà mĩ học, lí luận học nổi tiếng. b. Tác phẩm Tác phẩm được in trong “Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui, nỗi buồn của việc đọc sách”, giáo sư Trần Đình Sử dịch. c. … Đọc tiếpBài 18: Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm