Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1: Đọc bài văn (trang 10, SGK) và trả lời câu hỏi a. Đây có phải là bài văn nghị luận không? Vì sao? Đây là một văn bản nghị luận vì: Mở bài: Nêu ra vân đề có thói quen tôt và thói quen xâu. Thân … Đọc tiếpSoạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1: Có thể chia tám câu trong bài làm mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? gọi tên từng nhóm đó? Có thể chia những câu tục ngữ thành hai nhóm: Nhóm câu tục ngữ về thiên nhiên: câu 1, 2, 3, 4. Nhóm câu tục ngữ về … Đọc tiếpSoạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Bài 18: Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Tóm tắt bài 1. Nhu cầu nghị luận và văn bản nghị luận. a. Nhu cầu nghị luận Trong đời sống, em có thường gặp các vấn đề và câu hỏi kiểu như dưới đây không: Vì sao em đi học? (hoặc: Em đi học để làm gì?) Vì sao con người cần phải có … Đọc tiếpBài 18: Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Bài 18: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Tóm tắt bài 1. Nội dung thực hiện Sưu tầm câu ca dao, tục ngữ Những câu ca dao, dân ca, tục ngữ lưu hành ở địa phương (nói về sản vật, di tích, thắng cảnh, danh nhân, sự tích, từ ngữ địa phương, …) Những câu ca dao, dân ca, tục ngữ về Hà … Đọc tiếpBài 18: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Bài 18: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Tóm tắt bài Tìm hiểu chung Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội), được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn … Đọc tiếpBài 18: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất