Bài 17: Hai chữ nước nhà – Trần Tuấn Khải

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên: Nam Á Trần Tuấn Khải (1895 – 1983). Quê quán: Mĩ Hà – Mĩ Lộc – Nam Định. Cuộc đời: Thơ ông mang tâm sự thời thế, đất nước, dân tộc,… ông thường mượn đề tài lịch sử để gửi gắm lòng yêu nước và khát vọng … Đọc tiếpBài 17: Hai chữ nước nhà – Trần Tuấn Khải

Soạn bài Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ mượn đề tài lịch sử để bộc lộ nỗi đau mất nước, nỗi căm giận bọn cướp nước và bè lũ tay sai. Nhằm khích lệ tinh thần yêu nước của đồng bào, bày tỏ khát vọng độc lập tự do của nhà … Đọc tiếpSoạn bài Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải