Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1. Nguyễn Trãi có những câu thơ như sau. Em hãy nói rõ nội dung trữ tình và hình thức thể hiện của những câu trên? – Suốt ngày ôm nỡi ưu tư Đêm lạnh quàng chăn ngủ chẳng yên. – Bui một tấc lòng ưu ái cũ Đêm … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Bài 17: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Tóm tắt bài 1. Nội dung luyện tập a. Đối với các tỉnh miền Bắc Viết đúng tiếng có các phụ âm đầu dễ mắc lỗi: tr/ch, s/x, r/d/gi, l/n. b. Đối với các tỉnh miền Trung và miền Nam Viết đúng tiếng có các phụ âm cuối dễ mắc lỗi: c/t, n/ng. Viết đúng … Đọc tiếpBài 17: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Bài 17: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

Tóm tắt bài 1. Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm a. Từ đồng nghĩa Khái niệm Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Các loại từ đồng nghĩa Đồng nghĩa hoàn toàn: Trái – … Đọc tiếpBài 17: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

Bài 17: Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Tóm tắt bài Câu 1. Nguyễn Trãi có những câu thơ như sau:   (1) Suốt ngày ôm nỗi ưu tư Đêm lạnh quàng chăn ngủ chẳng yên. (2) Bui một tấc lòng ưu ái cũ Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông. Em hãy nói rõ nội dung trữ tình và hình thức thể hiện … Đọc tiếpBài 17: Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)