Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Phần văn và tập làm văn

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản a. Nội dung kiến thức Câu 1. Hãy phân loại các văn bản trong SGK Ngữ văn 6 theo các phương thức biểu đạt và dẫn ra một số ví dụ để điền vào bảng sau: STT Các phương thức biểu đạt Tên … Đọc tiếpSoạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Phần văn và tập làm văn

Bài 17: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Phần văn và tập làm văn

Tóm tắt bài 1. Nội dung kiến thức Phân loại văn bản theo các phương thức biểu đạt STT Các phương thức biểu đạt Tên văn bản 1 Tự sự Các truyện truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên Bánh chưng, bánh giày Thánh Gióng Sơn Tinh, Thủy Tinh Sự tích hồ Gươm Các truyện cổ … Đọc tiếpBài 17: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Phần văn và tập làm văn