Bài 16: Cố hương – Lỗ Tấn

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên Lỗ Tấn (1881-1936) Quê quán:  quê ở Chiết Giang (Trung Quốc). Cuộc đời: Lúc nhỏ tên là Chu Chương Thọ, sau đổi thành Chu Thụ Nhân. Là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Hiểu biết sâu sắc về người dân Trung Quốc, có tư tưởng tiến bộ muốn … Đọc tiếpBài 16: Cố hương – Lỗ Tấn

Bài 16: Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Câu 7. Các nội dung về văn bản tự sự ở lớp 9 có gì giống và khách so với văn bản này ở lớp dưới? Giống nhau: Đãlà văn bản tự sự cùng phải tạo nên một chuỗi sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, dẫn đến kết thúc nhằm nêu … Đọc tiếpBài 16: Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Soạn bài Cố hương của Lỗ Tấn

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Cố hương là nhận thức về thực tại và là mong ước đầy trách nhiệm của Lỗ Tấn về một đất nước Trung Quốc đẹp đẽ trong tương lai. Trong truyện ngắn Cố hương, thông qua việc thuật lại chuyến về quê lần cuối cùng … Đọc tiếpSoạn bài Cố hương của Lỗ Tấn