Bài 16: Muốn làm thằng cuội – Tản Đà

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Tên: Nguyễn Khắc Hiếu. Quê quán: Làng Thượng Khê, huyện Bất Bạt nay thuộc Ba Vì, Hà Nội. Cuộc đời: Ông xuất thân là một nhà Nho, hai lần đi thi không đỗ, chuyển sang văn chương quốc ngữ. Thơ ông tràn đầy cảm xúc lãng mạn, đậm … Đọc tiếpBài 16: Muốn làm thằng cuội – Tản Đà

Bài 16: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

1. Từ vựng a. Nghĩa của từ Từ có phạm vi nghĩa khái quát không giống nhau, không đồng đều: Từ nghĩa rộng Từ nghĩa hẹp b. Trường từ vựng Trường từ vựng có cơ sở là tính hệ thống về mặt nghĩa của từ vựng. Hệ thống từ vựng gồm nhiều hệ thống nhỏ, mỗi hệ … Đọc tiếpBài 16: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt

Soạn bài Muốn làm thằng cuội của Tản Đà

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Bài thơ là lời tâm sự của một con người bất hòa sâu sắc với thực tại tầm thường, xấu xa, muốn thoát  li bằng mộng tưởng lên cung trăng để bầu bạn với chị Hằng. Sức hấp dẫn là ở hồn thơ lãng mạn … Đọc tiếpSoạn bài Muốn làm thằng cuội của Tản Đà