Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt

1. Tóm tắt nội dung bài học Củng cố hệ thống hoá lại những kiến thức về: Cấu tạo từ (từ ghép, từ láy) Từ loại (đại từ, quan hệ từ) 2. Hướng dẫn đọc hiểu văn bản Câu 1: Ở hai sơ đồ, ta có thể tham khảo thêm các ví dụ * Ở sơ … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập phần tiếng Việt

Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình

1. Tóm tắt nội dung bài học Tác phẩm trữ tình là văn bản biểu hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả trước cuộc sống. Thơ là thể loại văn học phù hợp để biểu hiện tình cảm, cảm xúc Văn xuôi, là thể loại văn học phù hợp với kể chuyện, tuy nhiên … Đọc tiếpSoạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình

Bài 16: Ôn tập phần tiếng việt

Tóm tắt bài Hệ thống hóa các kiến thức 1. Cấu tạo từ: Từ ghép, từ láy 2. Từ loại a. Đại từ Khái niệm Đại từ là từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất…được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi. Chức … Đọc tiếpBài 16: Ôn tập phần tiếng việt