Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Đọc và viết đúng các cặp phụ âm đầu dễ mắc lỗi Các cặp phụ âm: tr/ ch, s/ x, r/ d/ gi, l/ n, v/ d. Các ví dụ (xem SGK). b. Đọc và viết đúng các vần và các thanh Các vần: -ac, -at, -ang, -an, -ươc, -ươt, -ương, -ươn. Các thanh hỏi/ngã. Các ví dụ (xem SGK). 2. … Đọc tiếpSoạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

Soạn bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Mang tính chất giáo huấn Cách viết gần với sử. Sáng tạo các sự việc, tình huống gay cấn Xây dựng đối thoại sắc sảo, làm sáng lên chủ đề. b. Nội dung Ca ngợi Thái y lệnh không những  có tài chữa  bệnh mà … Đọc tiếpSoạn bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Bài 16: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

Tóm tắt bài 1. Lỗi chính tả do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương a. Đối với các tỉnh miền Bắc Viết đúng các phụ âm dễ bị mắc lỗi tr/ch: trả/chả, tro/cho, trong/chong, tre/che s/x: sen/xen, so /xo, son /xon, sung /xung r/d / gi: ra/da / gia, ran/dan/gian l/n: lồi/nồi, lép/nép, … Đọc tiếpBài 16: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

Bài 16: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Hồ Nguyên Trừng (1374-1446) Tự Mạnh Nguyên, biệt hiệu Nam Ông, người Diễn Châu, Nghệ An Con trưởng của Hồ Quý Ly, làm quan dưới triều vua cha, từng hăng hái chống giặc Minh xâm lược, bị giặc Minh bắt (cùng cha, em và cháu) … Đọc tiếpBài 16: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng