Soạn bài Tính từ và cụm tính từ

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái. Khả năng kết hợp Tính từ có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, … để tạo thành cụm tính từ. Khả năng kết hợp … Đọc tiếpSoạn bài Tính từ và cụm tính từ

Soạn bài Mẹ hiền dạy con

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Xây dựng cốt truyện theo mạch thời gian với năm sự việc chính về mẹ con thầy Mạnh Tử. Có nhiều chi tiết giàu ý nghĩa, gây xúc động đối với người đọc. Mang tính giáo huấn, gần với thể loại ký, sử. Ngôn ngữ … Đọc tiếpSoạn bài Mẹ hiền dạy con

Bài 15: Tính từ và cụm tính từ

Tóm tắt bài 1. Đặc điểm của tính từ a. Khái niệm Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái. b. Khả năng kết hợp Tính từ có thể kết hợp với các từ “đã”, “sẽ”, “đang”, “cũng”, “vẫn”, … để tạo thành cụm tính từ. … Đọc tiếpBài 15: Tính từ và cụm tính từ