Soạn bài Động từ

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái sự vật. Khả năng kết hợp Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng, … để tạo thành cụm động từ. Chức vụ ngữ pháp Động từ thường … Đọc tiếpSoạn bài Động từ

Soạn bài Con Hổ có nghĩa

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Biết hết lòng giúp đỡ những ng­ười hoạn nạn. Sống ân nghĩa, thuỷ chung, biết ơn ngư­ời đã giúp đỡ mình. b. Nghệ thuật Nhân hoá, m­ượn chuyện loài vật nói về loài người. Xây dựng tình huống truyện. Miêu tả nhân vật qua ngôn … Đọc tiếpSoạn bài Con Hổ có nghĩa