Bài 13: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

1. Dấu ngoặc đơn Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: a. Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do”. (Nguyễn Ái Quốc, Thuế máu) b. Gọi là kênh Ba Khía vì ở đó … Đọc tiếpBài 13: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Bài 13: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

1. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh a. Đề văn thuyết minh Đọc các đề văn thuyết minh trang 137, 138 và trả lời câu hỏi: Nhận xét về phạm vi các đề văn nêu trên. Dựa vào tính chất của bài văn thuyết minh để tìm hiểu đề văn … Đọc tiếpBài 13: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

1. Tóm tắt nội dung Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích, giải thích, thuyết minh hay bổ sung thêm và làm rõ thêm cho một nội dung nào đó. Dấu hai chấm dùng để đánh dấu phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đóc và đánh dấu lời dẫn … Đọc tiếpSoạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm