Soạn bài Kể chuyện tưởng tượng

1. Tóm tắt nội dung bài học Truyện tưởng tượng là chuyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vở, hay trong thực tế nhưng có một ý nghĩa nào đó. Truyện tưởng tượng được kể ra một phần dựa vào những điều có thật, có … Đọc tiếpSoạn bài Kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài Số từ và lượng từ

1. Tóm tắt nội dung bài học Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ. Cần phân biệt số từ với những danh từ … Đọc tiếpSoạn bài Số từ và lượng từ

Soạn bài Lợn cưới áo mới

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Ý nghĩa Phê phán tính hay khoe của, một tính xấu khá phổ biến trong xã hội Biến nhân vật thành trò cười. b. Nghệ thuật Tạo tình huống gây cười. Kết thúc bất ngờ. 2. Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản Câu 1. Em hiểu như … Đọc tiếpSoạn bài Lợn cưới áo mới

Bài 12: Kể chuyện tưởng tượng

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung về yếu tố tưởng tượng a. Xét ngữ liệu Ngữ liệu 1: Kể tóm tắt truyện “Chân, Tay, Ta, Mắt, Miệng” Yếu tố tưởng tượng Các bộ phận trên cơ thể con người được tưởng tượng thành những nhân vật riêng có tên gọi, có nhà, biết suy … Đọc tiếpBài 12: Kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài Kể chuyện tưởng tượng – văn 6

1. Tóm tắt nội dung bài học Truyện tưởng tượng là chuyện do người kể nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của mình, không có sẵn trong sách vở, hay trong thực tế nhưng có một ý nghĩa nào đó. Truyện tưởng tượng được kể ra một phần dựa vào những điều có thật, có … Đọc tiếpSoạn bài Kể chuyện tưởng tượng – văn 6

Soạn bài Số từ và lượng từ – văn 6

1. Tóm tắt nội dung bài học Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ. Cần phân biệt số từ với những danh từ … Đọc tiếpSoạn bài Số từ và lượng từ – văn 6