Bài 11: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

1. Vai trò và đặc điểm chung của văn bản thuyết minh a. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người Đọc các văn bản trong sách giáo khoa (trang 114 – 115) để trả lời các câu hỏi. Mỗi văn bản trên trình bày, giới thiệu, giải thích điều gì? Em thường gặp … Đọc tiếpBài 11: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh