Bài 11: Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường

Tóm tắt bài 1. Cho các đề bài tự sự sau: a. Kể về một kỉ niệm đáng nhớ (được khen, bị chê, gặp may, gặp rủi, bị hiểu lầm…) b. Kể một chuyện vui sinh hoạt (như nhận lầm, nhát gan…) c. Kể về người bạn mới quen (do cùng hoạt động văn nghệ, … Đọc tiếpBài 11: Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường

Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Kể chuyện sinh động, tình tiết li kỳ, hấp dẫn Dùng biện pháp nhân hoá, ẩn dụ. Cách miêu tả đúng, phù hợp với các bộ phận. Kết cấu vòng tròn b. Nội dung Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách … Đọc tiếpSoạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Bài 11: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Thể loại Truyện ngụ ngôn là thể loại văn xuôi nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc tạo cho con người nền tảng và những bài học kinh nghiệm đáng quý trong cuộc sống này. Cần có những câu chuyện như vậy để làm thức tỉnh … Đọc tiếpBài 11: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Soạn bài Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường – văn 6

I. Cho các đề văn tự sự sau: – Đề 1: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ (được khen, bị hiểu lầm, …) – Đề 2: Kể một chuyện vui sinh hoạt (đốt lửa trại, …) – Đề 3: Kể về người bạn mới quen. (do cùng lớp tiếng anh, do cùng câu lạc … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường – văn 6

Soạn bài Cụm danh từ – văn 6

I. Cụm danh từ là gì? Câu 1: Các từ đứng trước các danh từ như hai (hai vợ chồng), một (một túp lều) làm rõ nghĩa về số lượng, bổ sung ý nghĩa cho danh từ trung tâm đứng sau nó. Các từ đứng sau các danh từ như xưa (ngày xưa), ông lão đánh cá (vợ chồng ông lão đánh cá), nát … Đọc tiếpSoạn bài Cụm danh từ – văn 6

Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng – văn 6

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nghệ thuật Kể chuyện sinh động, tình tiết li kỳ, hấp dẫn Dùng biện pháp nhân hoá, ẩn dụ. Cách miêu tả đúng, phù hợp với các bộ phận. Kết cấu vòng tròn b. Nội dung Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách … Đọc tiếpSoạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng – văn 6