Bài 10: Đồng chí – Chính Hữu

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Chính Hữu sinh năm 1926 Tên thật là Trần Đình Đắc Quê quán: Can Lộc – Hà Tĩnh Cuộc đời: 1946, ông gia nhập Trung đoàn Thủ đô và tham gia hai cuộc k/c chống Pháp và chống Mỹ. 1947, ông bắt đầu sáng tác thơ và thơ … Đọc tiếpBài 10: Đồng chí – Chính Hữu

Bài 10: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Phạm Tiến Duật (14/1/1941 – 4/12/2007). Quê quán: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Cuộc đời: Ông gia nhập quân độ, hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn. Là nhà thơ xuất sắc trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Thơ của ông tập trung thể hiện … Đọc tiếpBài 10: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật

Bài 10: Nghị luận trong văn bản tự sự

1. Yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự Đọc lại đoạn trích a và b trong sách giáo khoa trang 137 – 138 để trả lời các câu hỏi sau: Nghị luận là nêu lí lẽ, dẫn chứng để bảo vệ một quan điểm, tư tưởng nào đó. Căn cứ vào định nghĩa … Đọc tiếpBài 10: Nghị luận trong văn bản tự sự

Bài 10: Kiểm tra truyện trung đại

Tóm tắt bài Câu 1. Bảng thống kê những đoạn trích, tác phẩm trung đại. TT Tên văn bản Tác giả Nội dung chủ yếu Đặc sắc nghệ thuật 1 Chuyện người con gái Nam Xương Nguyễn Dữ Vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương Khai thác vốn văn học dân gian. Sáng tạo về … Đọc tiếpBài 10: Kiểm tra truyện trung đại

Bài 10: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Tóm tắt bài 1. Sự phát triển của từ vựng Câu 1. Ôn lại các cách phát triển của từ vựng. Cách thức phát triển từ vựng có hai cách thức là Phát triển nghĩa và phát triển số lượng. Hầu hết các từ ngữ khi mới hình thành chỉ có một nghĩa, ta có … Đọc tiếpBài 10: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Qua hình ảnh những chiếc xe không kính bài thơ ca ngợi về vẻ đẹp người lính lai xe ở Trường Sơn hiện lên hiên ngang, lạc quan, dũng cảm, có ý chí quyết tâm chiến đấu vì miền Nam ruột. Hình ảnh tiểu biểu … Đọc tiếpSoạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Soạn bài Đồng chí của Chính Hữu

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Tình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu được thể hiện thật tự nhiên, bình dị mà sâu sắc trong mọi hoàn cảnh, nó góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh và … Đọc tiếpSoạn bài Đồng chí của Chính Hữu

Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự

1. Tóm tắt nội dung Trong văn bản tự sự, để người đọc phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó, người viết và nhân vật có khi nghị luận bằng cách nêu lên các ý kiến, nhận xét, cùng những lí lẽ dẫn chứng. Nội dung đó thường được diễn đạt bằng hình … Đọc tiếpSoạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự