Bài 10: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

1. Tìm hiểu chung a. Tác phẩm Thông tin về ngày trái đất năm 2000 văn bản này được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát ra ngày 22/4/2000, lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày trái đất. Hội nghị này … Đọc tiếpBài 10: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

i Nói giảm nói tránh – văn 8

1. Tóm tắt nội dung Nói giảm nói trảnh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị tránh gây cảm giác đau buồn, thiếu lịch sự. 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1. Điền các từ ngữ nói giảm nói tránh sau đây vào chỗ trống l…l: đi nghỉ, khiếm thị, … Đọc tiếpi Nói giảm nói tránh – văn 8

Bài 10: Ôn tập truyện kí Việt Nam – văn 8

Tóm tắt bài Câu 1. Lập bảng thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã học từ đầu năm học theo mẫu sau: Tên văn bản, tác giả (1) Thể loại (2) Phương thức biểu đạt (3) Nội dung chủ yếu (4) Đặc sắc nghệ thuật (5)   Tên văn bản, tác giả … Đọc tiếpBài 10: Ôn tập truyện kí Việt Nam – văn 8

Soạn bài Thông tin về ngày trái đất năm 2000

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Lời kêu gọi bình thường: “Một ngày không dùng bao ni lông” được truyền đạt một hình thức rất trang trọng: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000. Điều đó cùng với sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ về tác hại của … Đọc tiếpSoạn bài Thông tin về ngày trái đất năm 2000