Soạn bài Luyện nói kể chuyện (tiếp theo)

1. Đề bài tham khảo Đề 1: Kể về một chuyến về quê Đề 2: Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn Đề 3: Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử Đề 4: Kể về một chuyến ra thành phố 2. Dàn bài gợi ý a. Đề 1 Kể về một … Đọc tiếpSoạn bài Luyện nói kể chuyện (tiếp theo)

Soạn bài Đeo nhạc cho mèo

1. Tóm tắt nội dung bài học Đeo nhạc cho mèo a. Bài học Sáng kiến phải có tính thực tiễn và khả thi. Một kế hoạch tốt phải có điều kiện thực hiện, người thực hiện là rất quan trọng. Những việc tập thể phải do nhiều người quyết định, để 1 người thao … Đọc tiếpSoạn bài Đeo nhạc cho mèo

Bài 10: Đeo nhạc cho mèo

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Thể loại Truyện ngụ ngôn Hình thức: Là loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần; Nội dung: Truyện ngụ ngôn mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con ngườ Mục đích: nhằm khuyên … Đọc tiếpBài 10: Đeo nhạc cho mèo

Soạn bài Thầy bói xem voi

1. Tóm tắt nội dung bài học Thầy bói xem voi a. Nội dung Phê phán nghề thầy bói Khuyên nhủ con người khi tìm hiểu về một  sự vật,  sự việc nào đó phải xem xét chung một cách toàn diện. Mượn chuyện không bình thường của con người để khuyên răn con người … Đọc tiếpSoạn bài Thầy bói xem voi

Soạn bài Ếch ngồi đáy giếng

1. Tóm tắt nội dung bài học Ếch ngồi đáy giếng a. Nội dung Phê phán cách nhìn thế giới hạn hẹp của Ếch vì huênh hoang, kiêu ngạo nên có kết cục bi thảm. b. Nghệ thuật Xây dựng hình tượng gần gũi với đời sống. Cách nói bằng ngụ ngôn, cách giáo huấn … Đọc tiếpSoạn bài Ếch ngồi đáy giếng

Bài 10: Ếch ngồi đáy giếng

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Thể loại: Truyện ngụ ngôn Là loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần. Truyện mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người ta bài học … Đọc tiếpBài 10: Ếch ngồi đáy giếng