Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà

ví dụ: Đề: Theo em, phong cách Hồ Chí Minh có phải là một văn bản thuyết minh không?   Gợi ý làm bài 1. Mở bài Phong cách Hồ Chí Minh vận dụng nhiều phương thức biểu đạt và trong đó phương thức thuyết minh là phương thức chính trong tác phẩm này. Nêu tóm … Đọc tiếpBài 1: Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà

Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Vẻ đẹp của Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa thanh cao và giản dị. Là bài học cho mỗi chúng ta noi theo tấm gương đạo đức … Đọc tiếpSoạn bài Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà